Grondbewerking

Voor het bewerken van grond beschikken wij over een aantal werktuigen.

Vaste tand

Wij beschikken over een aantal vaste tanden zoals een 5 poot vaste tand, cultivatoren (Opklapbare met een werkbreedte van 5 meter), verder hebben wij de beschikking over een schijven-egg, messen-egg, tril-tand , schoffel werktuigen, etc.

Ploegen

Wij beschikken over een 5 scharige wentelploeg met componaandrukschijven voor het in één werkgang klaarleggen van het zaaiwerk.

Frezen

Wij beschikken ook over een frees.

Spitten

Wij hebben de beschikking over een tweetal Varmax spitmachines. Tegelijk bestaan een combinatie van een spit en zaaicombinatie in 1. Dit is bedoeld voor een goede en snelle bodembewerking, door het gebruik van deze technieken leggen we het land in 1 werkgang klaar. Deze machines hebben de beschikking over markeurs en GPS.

Kilveren

Deze wordt veelal gebruikt voor het egaliseren van grond.

Wat we nog meer doen?

Loonwerk

Wij worden voor veel landbouw-werkzaamheden ingehuurd door verschillende bedrijven. Hier zijn wij goed in!

Grondverzet

Onze jongens en de machines zijn heel breed inzetbaar voor onder andere gemeenten, provincie en andere bedrijven.

Cultuur technisch

Ook voor cultuur technisch werken bent u hier aan het juiste adres. Bijvoorbeeld sleufloos draineren, kilveren of doorspitten.