Wat doen wij met uw gegevens?

Privacy verklaring T&R Pomper Loonbedrijf

Uw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website van Pomper.nl doen met informatie die we over u te weten komen. Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op via het contactformulier onder aan deze pagina of neem contact op per e-mail op: info@pomper.nl.

Contactformulier
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw naam en e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw aanvraag, anders kunt u online geen vraag bij ons indienen. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie. We bewaren deze informatie tot maximaal 12 maanden na de laatste reactie. Mocht het nodig zijn dit langer te bewaren dan gaat het in overleg met u. Zo kunnen we bij vervolg vragen de informatie er makkelijk bij zoeken.

Andere partijen
Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld hiervan is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie.

Reclame
Eventueel kunnen wij uw e-mailadres gebruiken om aanbiedingen of nieuwsitems bij u onder de aandacht brengen. Dit doen wij: • per e-mail bij aanvraag van een offerte of per telefoon U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. U kunt dit aangeven per mail of telefonisch.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Cookies Onze website gebruikt enkel functionele cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Bij het surfen op onze website gaan wij er vanuit dat u akkoord gaat met het gebruik van deze cookies. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer. Wij gebruiken geen analytische cookies.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hieronder en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. 

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. U hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Versie 01-01-2021

Bezoekadres: 

Loonbedrijf T&R Pomper

Vaartweg 83a

9422 CT Smilde

Telefoon: 0592 459582

Tieme: 06 54756564

Robert: 06 22769042

Postadres:

Rijksweg 55

9422 CD Smilde

E-mail: info@pomper.nl

KvK: 054368758

IBAN: NL05 RABO 0163 3699 84

contactformulier