Vegen

Voor de nette afwerking van de weg gedeelten beschikken wij  over een veeg machine. Met de huidige regelgeving  is het voorgeschreven, om na de werkzaamheden de besmeurde weg- gedeelten te reinigen.

Copyright © 2012 Pomper.nl. Alle rechten voorbehouden.